Visiooniseminar Industry 5.0

Yes, Industry 5.0 is Already on the Horizon

The next manufacturing revolution aims to bring back the human touch.

Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) visiooniseminaril Industry 5.0 kõnelevad tööstusettevõtete, robootika ja IT-sektori esindajad tulevikutööstuse arengutest ning toovad näiteid ettevõtete praegustest praktikatest tootmise digitaliseerimisel. Digitööstuse tulevik. Peaesinejad Philipp Ramin – Innovationszentrum für Industrie 4.0 ja Alar Kolk – Euroopa Innovatsiooniakadeemia.

Aeg: 25.10.2018

Koht: Tallinna Tehnikakõrgkooli aula (III korrus, Pärnu mnt 62, Tallinn)

Moderaator: Jüri Muttika

Kingijagaja: Robot Rex

10:00

Avamine

Enno Lend, rektor, üliõpilane

10:20

Maailma trendid digitööstuses

Philiph Ramin, Innovationszentrum für Industrie 4.0, (Saksamaa)

11:00

Digitaliseeritud tootmiskorraldus

Maido Janke, Eziil Production Intelligence OÜ

12:50

Lõuna

13:35

Industry 4.0 labor TTK näitel

Kristo Vaher, TTK tootmiskorralduse labori juhataja

Rein Roosmäe on kogu oma erialase karjääri veetnud Ericssonis ja töötanud mitmel erineval logistikaga seotud positsioonil. Viimased kaks aastat on ta juhtinud osakonda, mis vastutab Ericssoni tehase logistika eest alates materjalide vastuvõtust kuni valmistoodanguni. Oluline osa selle osakonna tööst on protsesside pidev parendamine ja lao automatiseerituse taseme tõstmine, mis aitab ettevõttel siseneda uude tehnoloogilisse ajajärku. Reinul on Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraad logistikas ning töö kõrvalt tegeleb ka mentorlusega, toetades alustavaid juhte nende arengus.
Welix Klaas on Ericssoni Tallinna tehase IoT ehk asjade interneti spetsialist ja programmijuht. Mobiilsed keskkonna monitoorimise sensorid, positsioneerimine siseruumides, liitreaalsus ja tootmise virtualiseerimine on vaid mõned IoT projektid, millega Ericsson Tallinnas tegeleb. Welix on Tartu Ülikooli majanduse ning TTÜ tööstustehnika ja juhtimise alase haridusega ning töökogemusega nii finantsi kui inseneeria valdkonnast.
Kuldar Agu on elektroonikatööstuse sektoris töötanud tänaseks üle kahe aastakümne, millest viimased 9 aastat Ericssonis. Selle aja jooksul on läbitud väga huvitav tee spetsilistist juhini ja tänaseks vastutab ta Ericsson Tallinna tehase tootmise juhtimise eest. Tehnoloogia senine areng on olnud märkimisväärne ja tulevikku vaadates jõudne areng ka jätkub, pakkudes huvitavaid ja mitmekesiseid võimalusi tootmiskeskkonna efektiivistamiseks.
Evo Kessler on Ericsson Eesti tehase tootmistehnoloogia osakonna juht. Selle osakonna ülesanneteks on luua uute toodete toomisprotsesse ning kindlustada, et toomine oleks seejuures efektiivne. Evo on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli masinaehituse eriala ja töötanud enne praegust positsiooni aastaid nii inseneri kui ka projektijuhina automaatika- ja elektroonikatööstuses.